Preloader
Minimalistická platforma pro Vaše SaaS řešení

Softwarový trh se za posledních několik let přetransformoval z tradičního modelu - ve kterém si zákazník koupí aplikaci a nainstaluje na svém počítači – do tzv. SaaS modelu.

SaaS je zkratkou pro „Software-as-a-service“, tedy software jako služba. Software tohoto typu je přístupný online a zákazníci k němu přistupují vzdáleně, obvykle po zaplacení uživatelského předplatného.

Drtivá většina SaaS řešení opakovaně řeší stejné požadavky, jako např.:

  • Tarifikace nabízené služby prostřednictvím předplatných.
  • Platba uživatele za vybrané předplatné.
  • Odeslání faktury po uskutečnění platby.
  • Registrace uživatele a přihlášení do aplikace.
  • Změna uživatelského předplatného.
  • Odhlášení z aplikace.

SaaS platformy pomáhají řešit tyto obvyklé problémy prostřednictvím vlastních integrovaných funkcí.

Vedle zjevných výhod souvisejících s úsporou nákladů na vývoj výše zmíněných uživatelských funkcí, dalším velkým přínosem pro business je možnost realizovat efektivní cross-sell již integrovaných řešení.

Minimalistická SaaS platforma MizarHub se skládá ze čtyř vzájemně propojených služeb:

Mizar Tariff

MizarTariff umožní business uživatelům integrovaných SaaS řešení nastavit ekonomický model právě podle jejich potřeb. Podporuje a) možnost nastavení business plánů na bázi předplatného nebo b) nastavení kreditního systému tak, aby uživatel čerpal službu průběžně dle míry užití.

Mizar Auth

MizarAuth je spojujícím prvkem všech klíčových služeb. Prostřednictvím služby MizarAuth se uživatel zaregistruje do kterékoliv integrované aplikace a získá jidinečné MizarID - účet, prostřednictvím kterého se může přihlašovat do ostatních integrovaných aplikací. Výhody jsou na stranách uživatele i provozovatele aplikace. Uživatel má jeden účet, pod kterým se příhlašuje nebo spravuje svůj uživatelský profil, předplatné, platby, atp. Provozovatel více SaaS aplikací má jednotnou uživatelskou základnu, kterou může efektivně oslovit.

Mizar Pay

MizarPay, jak název předesílá, je službou umožňující uživatelům platit online a mít přehled o svých transakcích. Platby samotné jsou realizovány prostřednictvím platební brány GoPay.

Mizar Help

Možnosti zajistit podporu zákazníkům integrované aplikace nabízí služba Mizar Help. Vedle správy obvyklých F&Q's nebízí služba možnost přímé komunikace se zákazníky, kteří jsou právě na webu aplikace.