Preloader
Datové zprávy do každé kanceláře

Aplikace Moje Schránky je komerční nástavbou známé - státem provozované služby - Datové Schránky (ISDS), která je určena převážně ke komunikaci s orgány veřejné moci. Povinně ze zákona mají datovou schránku zřízeny všechny orgány veřejné moci, právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, advokáti, daňoví poradci a insolvenční správci. V blízké době se navíc skupina povinných uživatelů pravděpodobně rozšíří o podnikající fyzické osoby.

Vedle běžných funkcí, kterými je přijímání a odesílání datových zpráv, nabízí aplikace Moje Schránky dalších několik zajímavých funkcí:

  • Možnost připojení k více datovým schránkám pod jedním účtem.
  • Možnost odesílat nové datové zprávy bez realizace fikce doručení.
  • Možnost sdílet datové zprávy vybraným subjektům.
  • Možnost vytvářet datové zprávy k odeslání, resp. ke kontrole před odesláním.
  • Datové zprávy po 90 dnech nevymažeme, zůstanou trvale v naší aplikaci.
  • Vysoké zabezpečení Vašich dat.